Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Fenomény sveta

Fenomény sveta a BBC prinášajú interaktívnu Videoknižnicu s výnimočným vzdelávacím obsahom

18. 5. 2021 | zhliadnuté 178-krát

Okrem sledovania filmov a seriálov sa teraz môžete online aj niečo naučiť. Slovenské Fenomény sveta a britská BBC prinášajú interaktívnu Videoknižnicu, ktorá u nás nemá konkurenciu.

Fenomény sveta sú už žiakom a učiteľom veľmi dobre známe vďaka úspešnému projektu, do ktorého sa v školskom roku 2018/2019 zapojilo 800 škôl z celého Slovenska. Tie si v praxi vyskúšali moderný, zážitkový spôsob vyučovania, založený na vzdelávacích videách BBC. Mimoriadne pozitívna spätná väzba a skutočnosť, že mnohé školy zaviedli Fenomény sveta ako nový školský predmet, bola pre tím autorov motiváciou posunúť tento produkt na novú úroveň.

Rozhodli sme sa vytvoriť produkt, ktorý nájde uplatnenie nielen v škole, ale aj v domácnostiach žiakov. Vďaka spolupráci s britskou BBC máme k dispozícii špičkový vzdelávací obsah a bola by škoda, keby ostal izolovaný len v rámci školského prostredia. A tak vznikla interaktívna Videoknižnica Fenomény sveta, s ktorou sa môže vzdelávať skutočne celá rodina,“ vysvetľuje Ján Machaj, učiteľ a spoluautor Fenoménov sveta.

Zmeňte pohľad na vzdelávanie

Väčšina žiakov sa dnes v škole učí veľmi podobne, ako sa učili ich rodičia. Bežná vyučovacia hodina vyzerá tak, že učiteľ stojí pred tabuľou a diktuje poznámky. Úlohou žiakov je zapísať si požadované informácie, následne si ich zapamätať a po čase zreprodukovať pri ústnej odpovedi alebo písomnom teste.

Fenomény sveta na to idú inak a žiaci nie sú pasívnymi prijímateľmi informácií. Namiesto toho získavajú poznatky samostatnou, resp. tímovou prácou, vďaka čomu rozvíjajú kritické myslenie či analytické schopnosti. To všetko spôsobom, ktorý je pre nich atraktívny a motivuje ich k bádaniu.

Na týchto základoch stavia aj interaktívna Videoknižnica, ktorá teraz prichádza do slovenských domácností. Deťom ponúka široké spektrum informácií z 15 školských predmetov a my sme presvedčení o tom, že si vďaka nej môžu rozšíriť obzory aj ich rodičia,“ dopĺňa J. Machaj.

Spustite záujem detí o učenie

Interaktívna Videoknižnica Fenomény sveta obsahuje viac ako 600 vzdelávacích videí z produkcie BBC a viac ako 2 000 interaktívnych aktivít, ktoré preveria, do akej miery divák porozumel sledovanému obsahu. Samotné videá zahŕňajú hrané historické dokumenty, strhujúce zábery živej aj neživej prírody a vesmíru či sondy do problémov súčasného sveta.

Vzdelávací obsah ukazuje žiakom svet v nevídaných súvislostiach a prináša odpovede na otázky, ktoré zaujímajú každého. Navyše, vďaka originálnemu zneniu v angličtine s možnosťou zapnutia slovenských i anglických titulkov sa môžu deti spolu s rodičmi zdokonaliť aj v cudzom jazyku.

Podpora Tatra banky a SAV

Nový vzdelávací produkt by nevznikol bez podpory generálneho partnera, ktorým je už tretí rok Tatra banka. „Tak, ako sa Tatra banka snaží prinášať inovácie a nové trendy do bankovníctva, tak sa Fenomény sveta snažia rovnaké princípy prinášať do vzdelávania. Inovujú klasické zaužívané vyučovacie metódy, čím zvyšujú kvalitu vzdelávania našich detí. Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou pokroku, preto aj nám záleží na tom, aby sme vedeli posúvať jeho hranice,“ vysvetľuje Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky.

V aktuálnom školskom roku sa k partnerom produktu pridala aj Slovenská akadémia vied, ktorá sa stala odborným garantom najnovších vzdelávacích materiálov z dielne Fenoménov sveta. „Našou ambíciou je priblížiť svet vedy žiakom. Prehĺbiť ich poznatky a praktické zručnosti z rôznych oblastí. Práve Fenomény sveta sú v tomto ohľade výnimočné, pretože stierajú hranice medzi školskými predmetmi a žiakom umožňujú skúmať svet z rôznych uhlov pohľadu. Sme veľmi radi, že môžeme byť partnerom produktu, ktorý prináša moderný prístup k vzdelávaniu žiakov," hovorí Martin Nosko, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Všetky informácie o interaktívnej Videoknižnici Fenomény sveta vrátane aktuálnej zvýhodnenej ponuky nájdete TU