Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Projekt IMPULZ

Nový grantový program SAV pozýva excelentných vedcov na Slovensko

26. 4. 2021 | zhliadnuté 753-krát

Slovenská akadémia vied chce na svoje pracoviská pritiahnuť novú generáciu kvalitných vedeckých lídrov. Pri tejto príležitosti dnes spustila nový mobilitný program IMPULZ. Medzinárodne uznávaní vedci a vysoko talentovaní mladí výskumníci tak na pracoviskách SAV dostanú príležitosť realizovať svoje vedecké zámery za podmienok blížiacich sa prestížnemu európskemu grantu. Motivovať ich má aj možnosť čerpať finančné prostriedky do sumy 160-tisíc eur ročne.  

Program IMPULZ je nová grantová schéma SAV, ktorá ma za cieľ pomôcť internacionalizovať akadémiu, skvalitniť jej vedecké organizácie a zvýšiť ich úspešnosť v získavaní prestížnych grantov. „IMPULZ je nevyhnutný a veľmi dôležitý program Slovenskej akadémie vied, ktorý nám má pomôcť vyhľadať nových mladých lídrov vedeckých tímov, ktorí dokážu prísť s novými témami, ktoré sú na hranici poznania. Ďalším cieľom programu je, aby títo mladí lídri boli úspešnejší pri písaní projektov Európskej rady pre výskum (ERC),“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Úlohou novej vedeckej generácie bude vytvoriť vlastné výskumné tímy a pracovať na nových témach v súlade so svetovými trendami. Uchádzači musia demonštrovať schopnosť viesť navrhovaný výskumný tím a musia sa zaviazať podať projekt  ERC, projekt Horizontu Európa alebo inej prestížnej zahraničnej grantovej schémy v prvej polovici riešenia projektu. Prihlásené projekty bude posudzovať medzinárodný panel hodnotiteľov, ktorému bude predsedať uznávaný vedec profesor Vladimír Šucha.

Projekty budú trvať päť rokov a úspešní uchádzači budú môcť čerpať granty od 60-tisíc do 160-tisíc eur ročne. „Vedci budú môcť financovať cestovné náklady, náklady na materiál, výskumnú infraštruktúru, publikačné náklady vrátane otvoreného prístupu a tiež mzdové náklady,“ vysvetlila vedúca Odboru vedy a výskumu Úradu SAV Zuzana Hrabovská.

Výzva programu IMPULZ bude otvorená do 30. júna 2021. Všetky potrebné informácie, ako aj kompletné znenie výzvy nájdu záujemkyne a záujemcovia na stránke: https://impulz.sav.sk.