Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality - Tlačové správy

Titulný obrázok

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied podporuje stanovisko BMC SAV

10. 4. 2021 | zhliadnuté 24-krát

Predsedníctvo SAV vydáva stanovisko k vyhláseniu vicepremiéra Igora Matoviča. Vyjadruje v ňom plnú podporu stanovisku Biomedicínskeho centra SAV uverejnenému dňa 9.4.2021 a upozorňuje na dôležitú úlohu BMC SAV v boji proti pandémii.

Vo svojom stanovisku Predsedníctvo SAV vyhlasuje, že Biomedicínske centrum SAV je vysoko rešpektovaná vedecká inštitúcia, o čom svedčí aj jej zapojenie do testovania občanov SR na Covid-19, jej účasť na vývoji vakcíny a v neposlednom rade vyžiadaná pomoc Slovenskej republike pri sekvenovaní pozitívnych testov PCR na nové mutácie vírusu.

„Biomedicínske centrum SAV má expertízu v oblasti virológie a používa výlučne vedecké postupy overené v praxi a aj uznané medzinárodnou vedeckou komunitou, vyhlasuje, že vedecká práca a jej výsledky nie sú a nemôžu byť ovplyvniteľné politickými alebo ideologickými požiadavkami vonkajšieho prostredia, a aj preto SAV patrí medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku,“ zdôrazňuje vedenie SAV vo svojom vyhlásení.