Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Ilustračná snímka

Slováci stále považujú rozdiely v príjmoch za príliš veľké

19. 2. 2021 | zhliadnuté 130-krát

V sobotu 20. februára si pripomíname Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Sociológovia zo Slovenskej akadémie vied zisťovali, ako Slováci chápu sociálnu spravodlivosť na Slovensku a ako sa ich chápanie mení v čase. Zaujímalo ich, ako vnímajú výšku svojej mzdy, aké sú ich názory na príjmové rozdiely, spravodlivú dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti a vzdelávania detí či šance dosiahnuť v živote úspech.

„Viac ako 90 percent opýtaných súhlasí, že rozdiely v príjmoch sú na Slovensku príliš veľké,“ vysvetlila Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV a doplnila: „Tento podiel je stabilný vo všetkých doterajších zisťovaniach, mení sa len pomer medzi tými, ktorí s tvrdením súhlasia skôr a tými, ktorí s ním súhlasia úplne.“ 

Prieskum tiež ukázal, že viac ako 70 % opýtaných si myslí, že zarába menej, ako si zaslúži. „Je to väčší podiel, ako bol zistený v roku 1992 a 2010, no výrazne klesol podiel tých, ktorí tvrdia, že zarábajú „oveľa menej ako si zaslúžia“. Takýto názor majú nadpriemerne často ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity (87 %), ale prikláňa sa k nemu aj 60 % respondentov s vysokoškolským vzdelaním,“  zdôraznila sociologička.

Podľa výsledkov menej ako tretina opýtaných súhlasila s tvrdením, že na Slovensku má každý šancu na úspech a tento podiel sa v porovnaní so zisťovaním v roku 2010 nezmenil. „Okrem toho medzi obyvateľmi Slovenska mierne prevažuje názor, že je nespravodlivé, ak si ľudia s vyšším príjmom môžu zaplatiť lepšiu zdravotnú starostlivosť než ľudia s nižším príjmom (57%). 62 % opýtaných považovalo za nespravodlivé, ak si ľudia s vyšším príjmom môžu zaplatiť lepšie vzdelanie pre svoje deti než ľudia s nižším príjmom. To je rovnaký podiel ako v roku 2010,“ dodala vedkyňa.

Téme chápania sociálnej spravodlivosti na Slovensku sa osobitne venuje modul Sociálne nerovnosti Medzinárodného reprezentatívneho prieskumu ISSP (International Social Survey Program). Jeho realizáciu na Slovensku už tretie desaťročie garantuje Sociologický ústav SAV. Prieskum sa na Slovensku uskutočnil v rokoch 1992, 2001, 2010 a naposledy v roku 2020 na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie 1 003 respondentov.