Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Ilustračné foto: CDC/ Unsplash

Nepodložené presvedčenia ohrozujú verejné zdravie

10. 7. 2024 | videné 35-krát

V uplynulých rokoch pozorujeme rýchle šírenie nepodložených presvedčení, čo predstavuje významné riziká pri dodržiavaní nariadení odporúčaných Svetovou zdravotníckou organizáciou. Nepodložené presvedčenia zahŕňajú široké spektrum iracionálnych, paranormálnych, konšpiračných a pseudovedeckých predstáv, ktoré sú v rozpore s vedecky overenými názormi. Obzvlášť znepokojujúcim aspektom je ich potenciál podkopať verejné zdravie, napríklad očkovacie a preventívne programy.

„V kontexte očkovania môžu nepodložené presvedčenia viesť u ľudí k zásadnému váhaniu, či vôbec zaočkovať seba alebo svoje deti, čo ohrozuje kolektívnu imunitu a je rizikom nielen pre jednotlivcov, ale aj pre širšiu komunitu. Počas pandémie COVID-19 sa konšpiračné teórie o pôvode, šírení a účinnosti vakcín stali veľmi populárnymi, pričom viac ako 20 % ľudí si osvojilo aspoň jedno konšpiračné presvedčenie súvisiace s COVID-19,“ tvrdí Eva Ballová Mikušková z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Tí, ktorí mali konšpiračné presvedčenia, v menšej miere dodržiavali preventívne opatrenia a viac inklinovali k používaniu pseudovedeckých zdravotných praktík - napríklad podporovali použite koloidného striebra alebo vitamínu C počas pandémie, čím ohrozovali verejné zdravie.

„Značná časť ľudí v rôznych krajinách verila a stále verí, že ich vláda zatajuje vedľajšie (podľa nich negatívne) účinky vakcín a že zároveň zámerne nepodporuje alebo zakazuje alternatívne či prírodné spôsoby liečby závažných chorôb. Toto všetko prispieva k pochybnostiam o očkovaní. Tento trend sa rozšíril aj na iné oblasti zdravia a súvisí nielen so skepticizmom voči vakcínam, ale aj so sklonom používať vedecky neoverené, potenciálne škodlivé postupy alternatívnej medicíny a zároveň znižuje dôveru v štandardnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedla Lena Adamus z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Vzhľadom na alarmujúce prepojenie medzi nepodloženými presvedčeniami a ich nepriaznivými zdravotnými dôsledkami výskumníci a zdravotnícki pracovníci vyzývali na cielené intervencie, aby boli tieto presvedčenia odhalené, a aby sa pracovalo na obnovení dôvery vo vedu a zdravotnícke systémy.

„Odhalenie nepodložených presvedčení je nielen náročné, ale častokrát nepostačuje, pretože tieto presvedčenia pretrvávajú aj po tom, čo ich odhalíme. Pravé preto naša nedávno publikovaná štúdia skúmala možnosť korigovať nepodložené presvedčenia o vakcínach a vakcinácii a aj to, aký vplyv takéto presvedčenia môžu mať na voľby Sloveniek a Slovákov v oblasti zdravia. Hlavným cieľom nášho výskumu bolo testovať intervenciu, pomocou ktorej mali byť nepodložené presvedčenia o vakcínach odhalené. Zároveň sme zisťovali účinnosť tejto intervencie na zvyšovanie podpory očkovania proti ľudskému papilomavírusu (HPV) a zvyšovanie úmyslu vyhľadávať zdravotnú pomoc v prípade potreby,“ dodali odborníčky.  

Výsledky štúdie naznačujú, že ľudia, ktorí rôzne nepodložené presvedčenia podporujú, majú zároveň menej pozitívne postoje k očkovaniu, nižšiu ochotou dať sa očkovať proti HPV, vyjadrujú slabšiu podporu pre vakcinačný program a taktiež sú menej ochotní vyhľadávať zdravotnú pomoc a konzultácie. Znamená to, že nepodložené presvedčenia sa len ťažko vyvracajú a že môžu mať nepriaznivé a dlhodobé dopady na preventívne programy a aj na budúcu úroveň a kvalitu verejného zdravia.

 

Viac informácii nájdete v článku publikovanom vo voľnom prístupe:

Adamus, M., Ballová Mikušková, E., & Kohut, M. (2024). Conspire to one's own detriment: Strengthening HPV Program Support Through Debunking Epistemically Suspect Beliefs. Applied Psychology: Health and Well-Being, 1–19. https://doi.org/10.1111/aphw.12570

 

Ilustračné foto: CDC/ Unsplash