Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Zľava: Pavol Šajgalík a Peter Kmec. Foto: Radka Lacová, Úrad vlády SR

Slovenská akadémia vied dostáva od vlády výrazný finančný stimul

1. 7. 2024 | videné 62-krát

Vláda SR schválila navýšenie financovania Slovenskej akadémie vied o takmer 55 miliónov eur na roky 2024 až 2026. Z toho 12,5 mil. Eur dostane SAV už v tomto roku, čo je 10-percentný nárast oproti pôvodnému rozpočtu. Ide o prostriedky, ktoré už boli z rozpočtu vyčlenené na plnenie opatrení vládnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030.

„Navýšenie rozpočtu SAV je veľmi dobrou správou pre vedu, ktorá sa robí na Slovensku. Prvýkrát dostávame okrem svojho bežného rozpočtu, ktorý je kapitolou v štátnom rozpočte, navyše prostriedky, ktoré by mali ísť do rozvojových programov. Základný rozpočet nám umožňuje udržiavať akadémiu v bežnom stabilnejšom stave. Teraz máme prostriedky na rozvojové programy, ktoré sme vždy ťažko a márne hľadali,“ povedal Pavol Šajgalík, predseda SAV.

Finančný stimul prináša možnosť výkonového financovania, ktoré má od bežného financovania výhodu, že financuje zámery, myšlienky, projekty, ktoré by sa mali udiať. Príslušný ústav, alebo centrum sa zameria na cieľ, ktorý chce dosiahnuť v horizonte najbližších rokov. Po uplynutí daného obdobia bude dávať inštitúcia odpočet toho, či cieľ splnila. Ak ho nesplní, v ďalšom období už nebude daný ústav podporovaný v takej výraznej miere. Ústavy, ktoré ciele splnia, budú ďalej financované rovnakým spôsobom.

„Cieľom tohto kroku je zabezpečenie stabilného a predvídateľného financovania verejných výskumných inštitúcií, ktoré prispeje k zvýšeniu kvality slovenského výskumu. Novinka v podobe výkonnostných zmlúv má posilniť motivácie ústavov SAV zlepšovať sa v konkrétnych oblastiach, ktoré sú overeným zdrojom nárastu kvality vedy aj v iných krajinách.  Medzi tieto oblasti patrí napríklad kvalita výsledkov výskumných projektov, spolupráca so súkromnými firmami či zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce“ povedal Peter Kmec, podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov.

Rozvojové finančné prostriedky by chcela Slovenská akadémia vied využiť aj na prestavbu svojho výskumného areálu na Patrónke v Bratislave.

„Areály tohto typu dnes majú byť čo najviac zelené, majú byť moderné, prístupné verejnosti. Urobili sme významný krok a vypísali sme architektonickú súťaž, ktorej výsledkom je navrhovaný model, ktorý v sebe zahŕňa všetky tieto atribúty a má doslova svetovú úroveň. Úrad pre plán obnovy a využívanie eurofondov je ten, ktorý by mohol pomôcť SAV pri financovaní prestavby nášho areálu,“ dodal Pavol Šajgalík.