Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Poliaci vydali pamätnú mincu na počesť slovenskej národnostnej menšiny. Foto: nbp.pl

Poliaci vydali pamätnú mincu na počesť slovenskej národnostnej menšiny

28. 6. 2024 | videné 45-krát

Poľská národná banka vydala pred pár dňami pamätnú mincu, ktorá vzdáva hold príslušníkom slovenskej menšiny v Poľsku. Tá sa historicky sformovala na hornej Orave a na severnom Spiši, teda v regiónoch, ktoré sa v roku 1920 v dôsledku zmien štátnych hraníc stali súčasťou novovzniknutej Poľskej republiky.

„Časť obyvateľov týchto regiónov si udržala slovenské povedomie do súčasnosti. Ďalšia časť príslušníkov tejto menšiny sa sformovala na prelome 19. a 20. storočia vo Varšave. Viacerí jej príslušníci sa zúčastnili odboja proti nacistickému Nemecku,“ povedal Juraj Marušiak, riaditeľ Ústavu politických vied SAV, v.v.i.

Na reverze mince môžeme vidieť sochu „Človek a vesmír“ od akademického sochára Ludwika Korkoša (1928-1992), ktorý pochádzal z obce Čierna Hora (Czarna Góra) na severnom Spiši. Študoval v Prahe na Vysokej škole umeleckopriemyselnej (1946-1951) a v rokoch 1966 – 1968 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1953 – 1981 pôsobil na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave.

„Hoci Ludwik Korkoš prežil celý svoj profesionálny život na Slovensku, motívy pre svoje diela čerpal z folklórnych tradícií svojho rodného kraja. Do konca života sa hlásil k slovenskej komunite v Poľsku. Tri pruhy v pozadí symbolizujú slovenskú zástavu. Averz mince zdobí pohľad na Babiu horu z hornooravskej obce Jablonka, jedného z centier slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku. Doplnený je siluetami osôb znázorňujúcimi komunitu ako celok a predovšetkým ramennou páskou členov Čaty 535 ´Slovákov´ Domácej armády bojujúcich vo Varšavskom povstaní v roku 1944,“ dodal Juraj Marušiak.

Projekt sa realizoval v spolupráci medzi Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Poľsku, Ústavom politických vied SAV, v. v. i., a Múzeom Varšavského povstania. Ústav politických vied SAV, v. v. i., poskytol expertnú pomoc v súvislosti s výberom motívov a prípravou odborného textu do brožúry. Predstavuje to využite výsledkov výskumu súčasných aj historických aspektov slovensko-poľských vzťahov, ako aj problematiky národnostných menšín v strednej Európe, ktoré sa dlhodobo realizujú na pôde ústavu. Ide o prvú podobnú mincu, ktorá širokej poľskej verejnosti pripomína prítomnosť slovenskej národnostnej menšiny.

Poľská národná banka vydala mincu ako zberateľskú s nominálnou hodnotou 10 PLN. Je vyrobená zo striebra Ag 925, má priemer 32 milimetrov a hmotnosť 14,14 gramov. Vyšla v náklade 10 000 kusov a je možné ju zakúpiť vo všetkých okresných pobočkách banky alebo v jej internetovom obchode.

https://nbp.pl/wp content/uploads/2024/06/DKO_WM_06_12_Slowacka_mniejszosc_narodowa_w_Polsce_A4_2024-MP-v1.4-INT.pdf

https://nbp.pl/en/coins-and-banknotes/collector-coins/catalogue/