Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Pozvánka na podujatie

Víkend so SAV v Trnave: Vedci predstavia fascinujúci svet vedy

17. 6. 2024 | videné 92-krát

Podujatie Víkend so SAV ponúkne v dňoch 21. a 22. júna 2024 možnosť stretnúť sa s vedcami najväčšej výskumnej inštitúcie na Slovensku na Hlavnej ulici v Trnave. Verejnosti sa predstaví  takmer 20 ústavov a zložiek SAV, pričom budú mať zastúpenie všetky oddelenia vied – živá príroda, neživá príroda aj spoločenské vedy. Vo svojich stánkoch prevedú vedci malých aj veľkých návštevníkov z vesmírnych diaľok cez rozmanité, bohaté, ale aj krehké životné prostredie až do mikrosveta chemických procesov, drobných organizmov či moderných materiálov s neobvyklými vlastnosťami.

„Slovenská akadémia vied má dnes svoje ústavy a centrá roztrúsené po celej krajine. Je nesmierne dôležité prinášať vedu aj do regiónov, kde je takýto kontakt vzácny a veľmi potrebný. Podujatie Víkend so SAV prinesie spojenie plánovaného programu na pódiu a neplánovaného programu v stánkoch jednotlivých ústavov, pretože tento program vytvárajú aj návštevníci, ktorých srdečne pozývam na toto podujatie,“ uviedol Pavol Šajgalík, predseda SAV.

Na pódiu sa predstaví napríklad aj trnavský rodák, špičkový vedec, ktorý prezradí, ako sa dostal z Trnavy až do CERN-u. Reč bude aj o ranom novoveku, odievaní v súdobom Uhorsku a polemiku pravdepodobne vyvolá otázka, ako sa šíria konšpiračné teórie a ktoré z nich sú populárne v slovenskej histórii. S politológom sa moderátor porozpráva o vojvodinských Slovákoch a ich vzťahu k Slovensku. Nebude chýbať ani rozhovor o zmene klímy a jej dôsledkoch na životné prostredie a spoločnosť.

V stánkoch čaká na návštevníkov medové laboratórium, pečatenie dokumentov pečatým voskom alebo aj Lego Landscapes – demonštrácia priestorového výskumu z lega. Materiáloví vedci budú ukazovať, ako sa dá pri výrobe cukríka pochopiť princíp práškovej metalurgie a krajinní ekológovia budú rozprávať aj o biodiverzite a ochrane životného prostredia.


Za aktivitu, pozornosť a bádateľské zanietenie môžu niektorí šťastlivci získať aj zaujímavú odmenu. Vedci sa budú prezentovať v stánkoch v piatok 21. júna od 8.30 hod. do 17.00 hod. a v sobotu 22. júna od 9.00 hod. do 14.00 hod. Na piatok je plánovaný aj program na pódiu, ktorý sa začne o 14.00 hod. a ukončí ho vystúpenie skupiny Hudba z Marsu o 19.00 hod.

Na podujatí Víkend so SAV sa vedci snažia priblížiť verejnosti svoju prácu, predstaviť výskumné témy, ktorými sa zaoberajú, rozšíriť povedomie o tom, že s vedou a jej výsledkami je popretkávaný náš každodenný život. V neposlednom rade chce toto podujatie u detí a mladých ľudí podnietiť zvedavosť a túžbu vedieť, bádať a objavovať. Práve ony môžu byť budúcnosťou vedy a vo vede budú musieť hľadať odpovede na mnohé naliehavé problémy súčasnosti.