Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Ilustračná snímka. Foto: unsplash.com/FlyD

Vedci SAV namiešali nový biodegradovateľný plast

30. 5. 2024 | videné 100-krát

Polymérni chemici zo Slovenskej akadémie vied prinášajú novú receptúru biodegradovateľného a kompostovateľného polymérneho materiálu. Jeho podstatou je nový kompatibilizátor, ktorý vybrali zo skupiny kvapalných kaučukov. Ekonomický a spoločenský význam biologicky odbúrateľných a ekologických materiálov v poslednom období zaznamenal prudký nárast. Je preto nesmierne dôležité prinášať koncepcie udržateľnosti, rast recyklačného priemyslu a požívanie biopolymérov ako náhrad plastov na báze ropy, a to najmä v obalovom priemysle.

„Pri použití nového typu kompatibilizátorov vieme vytvoriť biodegradovateľné polymérne zmesi na báze radu rozličných biodegradovateľných plastov s obsahom termoplastického škrobu až 50 %. Úžitkové vlastnosti týchto zmesí prevyšujú mechanické vlastnosti polyetylénu ako najpoužívanejšieho plastu pre obalové fólie, a to pri výrobnej cene, ktorá vie byť dokonca nižšia v porovnaní s plastami na báze fosílnych palív,“ uviedol profesor Ivan Chodák z Ústavu polymérov SAV, v. v. i.

V súčasnosti predstavuje využitie biodegradovateľných plastov len niečo vyše 1 %  z celkového objemu aplikácií plastov. Hlavným dôvodom je ich výrazne vyššia cena v porovnaní s plastami vyrábanými z fosílnych zdrojov. Jedným z možných riešení zvýšenia ich ekonomickej konkurencieschopnosti je príprava zmesí s lacnými polymérnymi zložkami, pričom sa pozornosť venuje najmä škrobu, väčšinou vo forme termoplastickej modifikácie.

„Nový biodegradovateľný plast s termoplastickým škrobom prináša možnosť výrazného zníženia materiálových nákladov na výrobu fólií a lepšie mechanické vlastnosti, najmä pevnosť. Nesmierne nás teší, že po vyše 20-ročnom výskume biodegradovateľných materiálov prinášame ďalšie nové riešenie, ktoré prinesie úžitok pre spoločnosť a udržateľnosť pre ďalšie generácie,“ dodal Ivan Chodák.

Na vývoji predmetnej receptúry sa výrazne podieľala aj firma NOVPLASTA, s. r. o., Šenkvice, najmä formou testovania receptúr v poloprevádzkovom rozsahu pre vyfukované fólie. Na predstavené nové riešenie je podaná národná (slovenská) patentová prihláška. SAV ponúka priemyselným partnerom možnosť vyjadriť záujem a diskutovať o možnostiach a podmienkach využitia patentovaného riešenia pre priemyselné aplikácie.