Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Foto: CERN

CERN oslavuje 70 rokov svojej existencie

27. 5. 2024 | videné 97-krát

Za sedem desaťročí sa stal CERN najvýznamnejším centrom výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty na svete. Je vzorom medzinárodnej mierovej spolupráce na vedeckom poli, motorom vývoja nových technológií a ich transferu do členských krajín a školiacim centrom mladej generácie. Súčasťou tejto významnej medzinárodnej organizácie je aj Slovenská akadémia vied, ktorá v CERN-e realizuje niekoľko projektov.

„Vedeckí pracovníci Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. sú významnou súčasťou experimentov ATLAS a ALICE. Boli pri všetkých ich fázach, od samého návrhu a konštrukcie detektorov, ich následné testovanie a postupné uvádzanie do života až po samotné experimentovanie a postupnú analýzu dát. V roku 2018 navštívila SAV generálna riaditeľka CERN-u Fabiola Gianotti, ktorá deklarovala, že vedci SAV sú pre CERN významnými partnermi,“ vysvetľuje podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Martin Venhart.

Pri príležitosti tohto výročia organizuje slovenská komunita fyzikov vysokých energií výstavnoprednáškovú akciu 70 rokov CERN-u - Inšpirácia pre budúcnosť, určenú stredným školám a verejnosti. Konať sa bude v Bratislave 10. - 11. júna vo V-klube a v Košiciach 19.-21. júna v Kulturparku.

Chceme ukázať fascinujúce možnosti, ktoré CERN otvára pre rôzne odbory. Robíme špičkovú fyziku, ale na to potrebujeme odborníkov z mnohých oblastí. A práve spolupráca s CERN-om umožní stať sa takýmto špičkovým odborníkom," hovorí Pavol Stríženec, predseda Výboru pre spoluprácu SR s CERN, ktorý je zároveň vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v.v.i.

Výstavná časť je tvorená veľkoplošnými postermi a exponátmi, ktoré návštevníkov oboznámia s elementárnymi časticami vrátane Higgsovho bozónu, s urýchľovačmi a vývojom nových špičkových technológií s ich pozitívnym vplyvom na spoločnosť. Na otázky návštevníkov budú pripravení sprievodcovia z radov študentov a fyzikov častíc.

Program prednáškovej časti bude dopoludnia špeciálne venovaný študentom stredných škôl a sprevádzajúcim učiteľom. Študenti si budú môcť vypočuť prednášky, sledovať zaujímavé fyzikálne pokusy a môžu sa podieľať na stavbe jednoduchých detektorov častíc - hmlových komôr.

Popoludňajšia časť programu bude venovaná širšej verejnosti. V Bratislave bude v pondelok 10. júna večer moderovaná diskusia s Gregorom Marešom, ktorého hosťami budú fyzici pracujúci na výskume v CERN-e: Dr. Lucia Anna Tarasovičová, prof. Stanislav Tokár a Dr. Tomáš Dado. Na úvod diskusie sa diváci môžu zúčastniť v živom prenose na virtuálnej prehliadke CERN-u. V Košiciach je naplánovaná virtuálna prehliadka Dátového centra v CERN-e vo štvrtok 20. júna dopoludnia.

Časy prednášok, workshopov a ostatných bodov programu nájdete na stránkach:

Bratislava: https://indico.cern.ch/event/1390791/

Košice: https://indico.cern.ch/event/1410756/