Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Ilustračný obrázok

SAV je kľúčovým hráčom v oblasti využitia umelej inteligencie vo vede a priemysle

29. 4. 2024 | videné 246-krát

Ústav informatiky SAV, v.v.i, je kľúčový partner európskeho výskumného projektu AI4EOSC zameraného na nové prístupy a technológie pre umelú inteligenciu. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie technológií založených na umelej inteligencii, strojovom učení a hlbokom učení s dôrazom na nové trendy v týchto oblastiach akými sú distribuované učenie, federatívne učenie a rozdelené učenie (split learning).

„Zameriavame sa na výskum a vývoj inovatívnych prístupov pre strojové a hlboké učenie a ich aplikáciu na analýzu veľkých dát z rôznych vedeckých disciplín. Tento projekt nám nielenže umožňuje ukázať svoje inovatívne prístupy v oblasti umelej inteligencie, ale tiež poskytuje platformu pre spoluprácu a výmenu znalostí s významnými európskymi vedeckými inštitúciami,“ uvádzajú pracovníci Ústavu informatiky SAV, v. v. i.

Platforma AI4EOSC ponúka intuitívne rozhranie a širokú paletu nástrojov určených na podporu využitia umelej inteligencie vo vede a priemysle. Svojim používateľom umožňuje prístup k distribuovaným cloudovým zdrojom a GPU uzlom, podporu federovaného učenia a nástroje MLOps pre monitorovanie modelov strojového učenia. Navyše poskytovaná platforma je škálovateľná, čím sa zabezpečí efektívna práca s modelmi umelej inteligencie.

V súvislosti s predstavením prvej verzie platformy AI4EOSC boli zorganizované 3 úspešné webináre, ktorých sa zúčastnili stovky poslucháčov. „Následne bola zverejnená prvá výzva pre pilotné projekty, ktoré majú záujem o využívanie platformy AI4EOSC. Cieľom je podporiť výskumníkov, firmy a inovátorov pri rozvoji technológií umelej inteligencie, strojového učenia a hlbokého učenia v rámci Európskeho cloudu pre otvorenú vedu. Vybrané pilotné projekty získajú prístup k vysoko-výkonným cloudovým zdrojom určeným pre najnáročnejšie úlohy strojového a hlbokého učenia, ako aj k prelomovým technológiám vyvinutým v rámci projektu AI4EOSC. Výzva je otvorená pre organizácie a firmy z EÚ,“ dodávajú pracovníci Ústavu informatiky SAV, v. v. i.

V novembri 2023 Ústav informatiky SAV, v.v.i., zorganizoval prvý workshop používateľov platformy AI4EOSC, na ktorý prišlo viac ako 50 účastníkov. Jeho cieľom podujatia bolo podporiť spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi používateľmi a vývojármi platformy AI4EOSC. Tento workshop taktiež poskytol prehľad o aktuálnom stave platformy, jej budúcom vývoji a praktických využití v rámci európskych výskumných projektov AI4EOSC a iMagine.

Viac o projekte:

Ústav informatiky SAV, v.v.i., je súčasťou medzinárodného riešiteľského kolektívu projektu AI4EOSC (Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud), ktorý je zameraný na výskum nových prístupov a technológií pre umelú inteligenciu tak, aby boli dostupné európskym vedeckým komunitám cez Európsky cloud pre otvorenú vedu (European Open Science Cloud). Projekt AI4EOSC je financovaný Európskou komisiou v rámci výskumného a inovačného grantového programu Horizont Európa (grant #101058593). Koordinátorom projektu je Španielska národná rada pre výskum (Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC). Ďalšími účastníkmi projektu sú partneri z Nemecka, Talianska, Portugalska a Poľska.

15. marca 2024 bola sprístupnená prvá verzia platformy AI4EOSC, ktorá predstavuje komplexný súbor nástrojov pre vývoj a nasadenie modelov strojového učenia a hlbokého učenia v rámci Európskeho cloudu pre otvorenú vedu.

Viac o webinároch:

Prvý webinár poskytol komplexný prehľad súčasného stavu umelej inteligencie a strojového učenia. Predstavil základné funkcionality platformy AI4EOSC od trénovania modelov strojového učenia až po ich inferenciu. Druhý webinár bol zameraný na aktuálny stav, možnosti využitia metód umelej inteligencie v doméne spracovania obrazových dát a na platforme AI4EOSC bolo predstavené praktické využitie týchto prístupov pre spracovanie veľkých objemov obrazových dát. Témou tretieho webinára bolo federované učenie. Táto forma distribuovaného strojového učenia bola demonštrovaná na platforme AI4EOSC, ktorá v tomto prípade využívala nástroj Flower. Video záznamy webinárov sú verejne dostupné cez službu YouTube

 

Ilustračný obrázok: Steve Johnson/Unsplash