Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality - Tlačové správy

https://www.iybssd2022.org

Rok 2022 bude Medzinárodným rokom základného výskumu pre trvalo udržateľný rozvoj

7. 12. 2021 | zhliadnuté 89-krát

Rok 2022 bude Medzinárodným rokom základného výskumu pre trvalo udržateľný rozvoj (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development IYBSSD2022). Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN, ktoré týmto svetu vysiela odkaz, že na dosiahnutie Agendy 2030 a jej 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja potrebujeme viac základného výskumu. Súčasťou riadiaceho výboru IYBSSD2022 je aj Medzinárodná vedecká rada (International Science Council - ISC), ktorej členom je aj Slovenská akadémia vied.

Valné zhromaždenie OSN vo štvrtok 2. decembra 2021 konsenzom schválilo uznesenie č. 76/A/L.12, ktorým vyzýva všetky svoje členské státy a organizácie, akademické obce, občianske spoločnosti a tiež medzinárodné, národné organizácie, jednotlivcov a súkromný sektor, aby sledovali a zvyšovali povedomie o význame základného výskumu pre trvalo udržateľný rozvoj v súlade s národnými prioritami.

Rozhodnutie Valného zhromaždenia OSN bolo motivované „vysokou hodnotou základného výskumu pre ľudstvo“ a skutočnosťou, že „zvýšenie globálneho povedomia o základnom výskume a zvýšenie vzdelania je životne dôležité pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a zlepšenie kvality života pre ľudí na celom svete“. Zdôraznilo tiež, že „základný výskum a nové technológie reagujú na potreby ľudstva poskytovaním prístupu k informáciám a zvyšovaním zdravia a blahobytu jednotlivcov, komunít a spoločností“. Úspechy a ťažkosti globálneho boja proti pandémii COVID-19 sú už dva roky výraznou pripomienkou významu základného výskumu, akými sú (nielen) biológia, chémia, fyzika, matematika a antropológia.

Hlasovanie je výsledkom mobilizácie medzinárodnej vedeckej komunity, ktorú od roku 2017 vedie Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú fyziku (IUPAP), CERN (Európske laboratórium pre časticovú fyziku) a ďalších 26 medzinárodných vedeckých zväzov a výskumných organizácií z rôznych častí sveta pod záštitou UNESCO. Túto iniciatívu podporuje aj viac ako 90 národných a medzinárodných vedeckých akadémií, učených spoločností, vedeckých sietí, výskumných a vzdelávacích centier. Počas tohto špeciálneho roka budú organizovať podujatia a aktivity po celom svete s cieľom predviesť a zlepšiť prepojenie medzi základnými vedami a 17 cieľmi udržateľného rozvoja.

Uznesenie navrhol Valnému zhromaždeniu OSN štát Honduras a podporilo ho 36 ďalších krajín. Medzinárodný rok základného výskumu pre trvalo udržateľný rozvoj (IYBSSD2022) sa oficiálne začne otváracou konferenciou, ktorá sa bude konať v dňoch 30. júna – 1. júla 2022 v sídle UNESCO v Paríži. Podujatia a aktivity sa budú organizovať po celom svete do 30. júna 2023.

Viac informácií nájdete na: https://www.iybssd2022.org

 

 

Členské organizácie riadiaceho výboru IYBSSD2022

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú fyziku,

CERN (Európske laboratórium pre časticovú fyziku),

Medzinárodné centrum Abdula Salama pre teoretickú fyziku pod záštitou UNESCO, Taliansko

Čínska akadémia vied,

Európske gravitačné observatórium,

Európska fyzikálna spoločnosť,

Fonds de recherche du Québec, Kanada

Institut de recherche pour le développement, Francúzsko

Medzinárodná astronomická únia,

Priemyselná rada pre priemyselnú a aplikovanú matematiku,

Medzinárodná geografická únia,

Medzinárodný inštitút pre analýzu aplikovaných systémov,

Medzinárodná matematická únia,

Medzinárodná mineralogická asociácia,

Medzinárodná vedecká rada,

Medzinárodná únia pre vákuovú vedu, techniku a aplikáciu,

Medzinárodná únia biologických vied,

Medzinárodná únia kryštalografie,

Medzinárodná únia geodézie a geofyziky,

Medzinárodná únia histórie a filozofie vedy a techniky,

Medzinárodná únia spoločností materiálového výskumu,

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Taliansko,

Spoločný inštitút pre jadrový výskum, Ruská federácia,

Európsky výbor pre spoluprácu v oblasti jadrovej fyziky,

Rencontres du Vietnam,

Vedecký výbor pre výskum oceánov,

Observatórium Square Kilometer Array

 

Kompletný zoznam krajín, ktoré podporili uznesenie

Arménsko, Azerbajdžan, Bahrajn, Bolívia, Brazília, Burkina Faso, Čad, Čile, Kolumbia, Kuba, Dominikánska republika, Ekvádor, Salvádor, Fidži, Gruzínsko, Guatemala, Honduras, India, Indonézia, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kirgizsko, Malawi, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Filipíny, Katar, Ruská federácia, Saudská Arábia, Srbsko, Španielsko, Južná Afrika, Thajsko, Vietnam