Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Podcasty

Vedecký podcast SAV

#21 Zdenko Špitálsky • Polyméry tu budú ešte veľmi dlho

3. 9. 2021 | zhliadnuté 230-krát

Po letnej prestávke sa opäť rozbieha obľúbený popularizačný formát Vedecký podcast SAV. Hosťom moderátora Petra Boháča v 21. epizóde bol Zdenko Špitálsky z Ústavu polymérov SAV. Vo svojom výskume sa venuje vývoju antibakteriálneho materiálu a materiálom pre 3D tlač. Časť vedeckej kariéry prežil v zahraničí, najmä v Grécku. Je autorom množstva vedeckých publikácií i patentov, má rád Slovensko, pobyt v prírode, rád číta, počúva klasickú hudbu, ale aj metal. Hovorí, že byť vedcom je ťažké.

Zdenko Špitálsky sa v podcaste venoval hlavne procesu vývoja nového antibakteriálneho materiálu na princípe fotodynamickej terapie, ktorý nedávno vyvinuli v Ústave polymérov SAV. Ide o polymérny kompozit, ktorý sa skladá z uhlíkových kvantových bodiek. Tieto uhlíkové častice majú špeciálnu vlastnosť – pri ožiarení vodným svetlom dokážu generovať kyslíkový radikál, ktorý môže zabíjať baktérie alebo vírusy. „Na rozdiel od klasických antibiotík alebo striebra proces funguje len vtedy, keď vy chcete,“ zdôrazňuje Z. Špitálsky. Vysvetlil, čo si máme predstaviť pod pojmom kvantová bodka a čo je singletový/radikálový kyslík. Vedeli ste, že starneme následkom jeho pôsobenia? „My ho zámerne vyvolávame, no jeho životnosť sa ráta na nanosekundy,“ hovorí vedec a v podcaste ozrejmuje spôsob jeho fungovania, ako aj možnosti využitia a dostupnosť pre širokú verejnosť.

Tým, že fotodynamická terapia je známa svojím účinkom aj na vírusy, avizuje vedec jej využitie aj pre boj s COVID-19. „Rozbehli sme prvé merania, ktoré dokazujú, že naša metóda pôsobí aj na vírusy. Ak sa nám to potvrdí, budeme môcť náš materiál využiť aj ako anticovidový,“ vysvetľuje Z. Špitálsky, ktorý tak dokazuje, že sa venuje základnému výskumu s jasným aplikačným cieľom.

Vyvinuté materiály sú patentovo chránené. Proces získania patentovej ochrany považuje Z. Špitálsky za „veľmi ťažkú kapitolu života“. Patent podali na Slovensku, EÚ aj v Amerike a vyžiadalo si to okrem ohromnej byrokracie a právnickej precíznosti aj nemalé finančné prostriedky. Osvetľuje aj to, kto je majiteľom patentu.

V podcaste hovorí vedec aj o tom, ako funguje 3D tlač, čo má spoločné s polymérmi, venuje sa aj príprave nových typov polymérov. Dotkol sa aj ich budúcnosti vzhľadom na environmentálnu záťaž týchto látok. „Polyméry sú problém, len keď sa dostanú do prírody – a tam ich nosia ľudia,“ upozorňuje s úsmevom vedec, ktorý má najradšej vychádzky do slovenskej prírody, najmä Slovenského raja.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts a na Spotify. Celý rozhovor so Zdenkom Špitálskym si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu. 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky