Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality - Podcasty

Titulný obrázok

#19 Lucia Berdisová • Musíme sa zbaviť pocitu, že právu šéfujeme

11. 6. 2021 | zhliadnuté 312-krát

Hostkou najnovšej epizódy Vedeckého podcastu SAV bola teoretička práva Ústavu štátu a práva SAV Lucia Berdisová. Jej profesionálny záber je široký - okrem práva vyštudovala aj filozofiu a na Univerzite Cambridge získala titul LL.M, master of law. Jej záujem o obe vedné disciplíny sa zrkadlí aj v témach, ktorým sa venuje – popri teórii práva sa zaoberá aj oblasťou ústavného súdnictva, otázkami právnej etiky, ľudských práv či diskriminácie. Prednáša na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a pôsobí aj ako poradkyňa ministerky spravodlivosti SR.

„Baví ma veľa vecí, som veľmi zvedavý človek,“ hovorí v úvode podcastu Lucia Berdisová, ktorá do SAV nastúpila po doktoráte na Trnavskej univerzite a akademická práca sa jej zapáčila aj pre prepojenie na praktický život. Hovorí, že je feministka, zdôrazňuje, že „rody a pohlavia sú si rovné“. V jednom zo svojich výskumných projektov sa zameriava na metodológiu a tvorbu práva a právnej vedy v pluralitnej spoločnosti, druhý projekt sa venuje Kopernikovským obratom vo filozofii a ich vplyvom na právo.

V podcaste sa zmieňuje aj o úrovni demokracie na Slovensku, pričom pripomína, že lakmusovým papierikom pri jej hodnotení je správanie sa k ohrozeným či minoritným skupinám obyvateľstva.

„Viacerí sme si asi mysleli, že keď príde demokracia, že tu nastane pokoj a bude jasné, že existujú ľudské práva. Demokracia je však charakteristická práve tým, že nikdy nebude pokoj. Robotu pri odôvodňovaní ľudských práv sme si na nejakom stupni ešte neodrobili. Ľudsky rozumiem, že ľudia v treťom sektore sú už unavení s niekým diskutovať vôbec o tom, že musia platiť ľudské práva a aký je ich obsah a už nechcú ísť do takých diskusií. Ale myslím, že to stále bude treba robiť, pretože tá robota ešte nebola odrobená. Stále budeme musieť presviedčať, že ľudské práva sú dôležité,“ upozorňuje. Odpovedá aj na to, kde je podľa nej pomyslená hranica medzi hodnotovým nastavením a spravodlivým prístupom, vysvetľuje, čo všetko vplývalo na vznik aj fungovanie Ústavy SR a či je naša ústava „drapná“.

Lucia Berdisová rada relaxuje na chalupe, ak chce pri oddychu zapojiť telo, nepohrdne ani boxom. Je fanúšičkou fatasy literatúry a jej obľúbeným spisovateľom je Terry Pratchett.

V závere sa nevyhla ani téme dôveryhodnosti slovenského súdnictva. „Na obnovu dôvery občanov v súdy zrejme nezaberie len jeden liek, ale synergia viacerých aspektov. Kľúčové je asi správanie a vnímanie funkcie sudkýň a sudcov a nerobenie vecí, ktoré spochybňujú spravodlivosť. Sudcovia a sudkyne, všetci právnici musia mať veľkú afinitu k zákonu. Musíme sa zbaviť pocitu, že právu šéfujeme,“ dodala.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts a na Spotify. Celý rozhovor s Luciou Berdisovou si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky