Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Podcasty

Hosťom Petra Boháča v 13. epizóde Vedeckého podcastu SAV bol riaditeľ Matematiského ústavu SAV Karol Nemoga

#13 Karol Nemoga • Ochranu dát musíme neustále zdokonaľovať

5. 3. 2021 | zhliadnuté 338-krát

Hosťom Petra Boháča v najnovšej epizóde Vedeckého podcastu SAV bol riaditeľ Matematického ústavu SAV Karol Nemoga. Vo svojom výskume sa zaoberá bezpečnosťou komunikácie a teoretickou kryptológiou. V oblasti bezpečnosti spolupracuje s Ministerstvom obrany SR a je členom v hodnotiacom paneli NATO. Okrem vedeckej činnosti sa venuje aj výuke študentov v oblasti matematickej logiky a matematických metód v kryptológii. Je predsedom Slovenskej asociácie Rímskeho klubu.

„Matematika je živá veda, ktorá sa rozvíja vo viacerých smeroch. Nejakým spôsobom odráža realitu okolo nás. Prirodzené čísla, tie základné štruktúry, sú veľmi univerzálne a musia platiť v akejkoľvek civilizácii," povedal Karol Nemoga v úvode podcastu a dodal: Do matematiky v 19. storočí vniklo nekonečno a to nekonečno tam vnieslo určitý chaos, možnosti nových modelov, možnosti nového nazerania na veci." 

Žijeme v dobe, kedy je ochrana informačných kanálov a osobných údajov zásadná. Cez internet komunikujeme, robíme finančné prevody, ukladáme dôležité súkromné, ale aj pracovné dáta na cloudové úložiská. Všetky operácie musia byť zašifrované. Základom tohto procesu je práve matematika.

„90% metód, ktoré ochraňujú naše peniaze a komunikáciu je založených na tom, že nevieme rozdeliť nejaké veľké číslo na súčin prvočísel. Teraz sa ukazuje, že napríklad kvantové počítače by to mohli vedieť. A my musíme priniesť nové teoretické metódy a nové ťažké problémy, ktoré nám našu informáciu v tej digitálnej obálke ochránia nejakým novým spôsobom. Preto je základný výskum v matematike neustále potrebný. To, čo my musíme skúmať sú teoretické metódy kryptológie, ktoré sú založené na dobrej znalosti algebry a teórie čísel, grafových algoritmov a informačných metód a potom robíme protokoly a konkrétne výstupy pre reálnu prax,“ vysvetlil Karol Nemoga a zdôraznil, že zabezpečenie dát nie je nikdy také dokonalé, aby sa tam nenašla nejaká medzera, cez ktorú by útočník mohol preniknúť.

„Spolu s mojimi študentmi sme zistili, že veľa poskytovateľov služieb nemá dobre nastavené parametre ochrany svojich certifikátov. Aj u nás na Slovenskej akadémii vied by bolo dobré, keby sme vybudovali jednotku odpovede na kybernetické útoky, lebo takú zatiaľ nemáme a používame štandardné firewally, ktoré sú dodávané komerčne. Bolo by dobré mať tím ľudí, ktorí toto dokážu eliminovať, lebo každý deň dostávam niekoľko mailov, ktoré sú phishing alebo chcú získať moje informácie, ktoré by znamenali prienik do môjho účtu," povedal matematik. 

Karol Nemoga v podcaste prezradil aj to, že k matematike ho nasmeroval významný slovenský kybernetik a akademik Ivan Plander. Vo voľnom čase rád číta knihy, najmä na elektronickej čítačke a rád sa venuje prácam okolo domu, pretože fyzická práca mu prináša duševné občerstvenie .

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts a na Spotify. Celý rozhovor s Karolom Nemogom si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

Text: Katarína Gáliková

Foto: Martin Bystriansky