Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality - Podcasty

Titulný obrázok

#7 Pavel Šuška • O suburbanizácii zďaleka nebolo povedané všetko

21. 12. 2020 | zhliadnuté 251-krát

Slovenská akadémia vied predstavuje ďalšie vydanie svojho vedeckého podcastu. Moderátorka Lucia Molnár Satinská v ňom tentoraz privítala Pavla Šušku z Geografického ústavu SAV, ktorý pôsobí v oddelení humánnej a regionálnej geografie. Venuje sa skúmaniu premien mestského prostredia a otázkam postsocialistického vývoja urbánneho aktivizmu.

„Humánna geografia sa zaoberá vzťahom človeka a priestoru – ako priestor ovplyvňuje správanie človeka a naopak, ako spoločnosť a človek produkuje priestor. Tieto vzájomné vzťahy môžu mať rôznu podobu, rôzny charakter a v závislosti od toho, aký vzťah chceme skúmať, tak zvolíme metódy a zvolíme typ dát, ktoré sú vhodné na pochopenie podstaty tohto vzťahu. Napríklad na úrovni obcí sledujeme kto prichádza, kto sa sťahuje, aká je štruktúra obyvateľov,“ vysvetlil v podcaste Pavol Šuška.


Geograf je jedným z autorov knihy SUBURBANIZÁCIA: AKO SA MENÍ ZÁZEMIE BRATISLAVY. V dvanástich kapitolách ponúka komplexný obraz dynamického procesu prostredníctvom preskúmania bytovej výstavby, zmien vo využití krajiny, viacerých atribútov migrujúcej populácie a dosahov jej príchodu na štruktúru obyvateľstva regiónu.

„Pred príchodom osobných automobilov mestá rástli do priestoru, pričom kľúčovým dopravným systémom bola napríklad koľajová doprava. Suburbiá vznikali na báze železničných alebo električkových staníc -  to sa dialo aj v Bratislave, konkrétne nová Rača tak mohla vzniknúť. Čo sa ale zmenilo príchodom automobilu je, že ďalší rozvoj tohto rozpínania mesta už nebol viazaný na jeden konkrétny smer, ale už oveľa všestrannejšie pokryl ten priestor. Tento trend sme mohli prvýkrát sledovať v spojených štátoch po vojne,“ povedal geograf.

Pavol Šuška o sebe prezradil, že vyrastal na klasickom socialistickom sídlisku a je skôr mestský typ človeka, ako vidiecky.

Toto sídlisko sa dobudovávalo, keď sa tam so mnou rodičia ako jednoročným prisťahovali a bol to ten klasický model jednogeneračného modelového sídliska. Vyrastať tam bolo zaujímavé, keďže všade okolo boli moji rovesníci. Až teraz si uvedomujem, ako to majú teraz niektoré deti inak, že je pre nich oveľa ťažšie nájsť deti, s ktorými sa dá hrať. Ja som toto nepoznal. Teraz žijem v meste a mám rád, keď sa okolo mňa niečo deje,“ povedal v závere Vedeckého podcastu SAV Pavol Šuška.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts a na Spotify. Celý rozhovor s Pavlom Šuškom si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

Text: Monika Tináková
Foto: Csaba Molnár, Martin Bystriansky