Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Podcasty

Zita Izakovičová

#36 Zita Izakovičová • Slovenská krajina je naše laboratórium

1. 4. 2022 | zhliadnuté 185-krát

Témou 36. epizódy Vedeckého podcastu SAV je ekológia, ekosystémové služby a environmentálna výchova. Pozvanie na rozhovor prijala riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. Vo svojej vedeckej práci sa venuje krajinno-ekologickému plánovaniu, ochrane a manažmentu biodiverzity, ekologickej stabilite a udržateľnému rozvoju. Rada cestuje, varí a fotografuje. Podcast moderoval Peter Boháč.

Termíny spojené s „eko“ a „enviro“ sa stali v poslednom čase dosť sprofanované, potvrdzuje v úvode vedkyňa a dodáva, že hoci je dnes už pomaly každý odborníkom na ekológiu, táto vedecká oblasť je presne definovaná. „Ekológia sa zaoberá vzťahom jednotlivých organizmov k svojmu životnému prostrediu. Skúma faktory, ktoré umožňujú prežitie organizmov alebo tie, ktoré ho ohrozujú,“ objasňuje Z. Izakovičová. Vysvetlí aj rozdiel pojmov ekológia a environmentalistika a upozorní na ich nesprávne používanie.

Slovensko je veľmi rôznorodá krajina s množstvom biotopov. „Každý ekosystém či geosystém má svoje špecifické postavenie v krajine, každý je dôležitý v určitom regióne,“ konštatuje a prezradí, ktorý je pre ňu ten „naj“. V podcaste tiež zhodnotí stav ekosystémov na Slovensku, uvedie, ktoré boli zničené. Spomenie aj slovenskú legislatívu v oblasti životného prostredia, ktorá je síce „na papieri“ veľmi prísna, no problém podľa Z. Izakovičovej nastáva v reálnej praxi. „Svoje záujmy si presadzujú rôzne lobistické skupiny.“

Na Slovensku máme stále rozsiahle monokultúrne plochy. „Má to korene v minulosti, v procese kolektivizácie,“ objasňuje vedkyňa. „Našťastie, v niektorých regiónoch už vidíme zlepšovanie. Vytvoriť zelenú krajinu je však dlhodobý proces. V tejto súvislosti oceňuje aj vstup Slovenska do Európskej únie, čo so sebou prinieslo aj mnohé legislatívne zmeny v prospech ekologického obhospodarovania.

V podcaste sa vedkyňa nevyhla ani klimatickým zmenám. Podľa nej napriek rôznym dohodám tento boj prehrávame. „Klimatická zmena neprišla zo dňa na deň, prejavuje sa v dôsledku zlého hospodárenia. Ľudia už dlhodobo znečisťujú ovzdušie, kontaminujú pôdu... A toto nás dobieha,“ vysvetľuje vedkyňa a pridáva ďalšie podrobnosti. „Ekologické procesy nepoznajú štátne hranice,“ zdôrazní a dodáva, že by chcela byť optimistka, no „tento egoistický štýl života ľudí“ jej to príliš nedovoľuje.

Zita Izakovičová sa rozhovorí aj o jadrovej energii a jej využívaní. Sama pochádza z oblasti, kde je jadrová elektráreň „v chotári“. Ekologička a environmentalistka tiež patrí medzi veľkých propagátorov „svojej“ vedy. Zlepšovanie environmentálneho povedomia spoločnosti cez environmentálnu výchovu považuje veľmi dôležité. Ako príklad veľmi dobrej spolupráce uvedie počiny základnej školy v Suchej nad Parnou, kde ústav v spolupráci so žiakmi zriadil environmentálne prírodné laboratórium. Podobné projekty sa rozbiehajú aj na ďalších školách a riaditeľka ÚKE SAV, v. v. i., Zita Izakovičová, ktorá vôbec nemala v detstve venovať sa ekológii, ich plne podporuje.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts a na Spotify. Celý rozhovor so Zitou Izakovičovou si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky