Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Podujatia

Vianočný špeciál vedeckej kaviarne

21. 11. 2019 | zhliadnuté 966-krát

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva všetkých do decembrového vianočného špeciálu vedeckej kaviarne, v ktorej sa bude diskutovať o tom, v akom životnom prostredí žijú naše ryby a aké ryby by sme mali v súčasnosti konzumovať vzhľadom na ich zhoršujúce sa životné podmienky, nielen v našich riekach. Čo spôsobuje nadmerný rybolov a aké sú výhody a nevýhody umelého chovu? Budeme mať na vianočnom stole aj v budúcnosti zdravé slovenské ryby?

Vo štvrtok 12. 12. 2019 o 17.00 hod. bude hosťom uznávaný vedec, zoológ Mgr. Ladislav Pekárik, PhD., samostatný vedecký pracovník Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg. Zameriava sa najmä na výskum ekológie rýb, evolučnej ekológie rastlín a živočíchov a nepôvodných organizmov. V súčasnosti sa intenzívne venuje výskumu a ochrane dunajských jeseterov.

Podujatie sa uskutoční v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

VSTUP NA PODUJATIE JE VOĽNÝ.

Ďalšie informácie o podujatí nájdete na

https://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

https://www.facebook.com/events/2531627633586581/