Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Podujatia

Špeciálne vydanie vedeckej kaviarne

25. 10. 2019 | zhliadnuté 557-krát

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva na popoludňajšie podujatie Utorok so živou prírodou (špeciálne vydanie vedeckej kaviarne), ktorého cieľom je priblížiť verejnosti, prečo mnohé druhy rastlín a živočíchov v súčasnosti ustupujú, pričom viacerým hrozí dokonca vyhynutie.

Téma:  Ohrozené druhy na Slovensku

Prednášajúci:  RNDr. Pavol Mereďa, PhD., Mgr. Ladislav Pekárik, PhD., a Mgr. Marek Semelbauer, PhD.

Dátum:  5. 11. 2019 (UTOROK) o 17.00 hod.

Miesto: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave, konferenčná miestnosť na 2. poschodí

Viac informácií o Utorku so živou prírodou a podujatiach Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 sa dozviete na:

https://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/utorok-so-zivou-prirodou.html?page_id=6923

https://www.facebook.com/events/992878351058061/

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.