Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Podujatia

Septembrová vedecká kaviareň

11. 9. 2019 | zhliadnuté 522-krát

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva do septembrovej vedeckej kaviarne, v ktorej sa bude diskutovať o tom, prečo je 19. storočie v architektúre označované ako tzv. dlhé storočie, čím je výnimočné, v čom spočíva jeho špecifickosť a rozmanitosť, a akú úlohu v ňom zohrali samotní architekti, stavitelia či mecenáši. Predstavia sa výnimoční tvorcovia architektúry, ktorí sú doslova fenoménom v ére dlhého storočia nielen v našom regióne, ale aj v širšom európskom kontexte.

Vo štvrtok 26. 9. 2019 o 17.00 hod. bude hosťom uznávaná vedkyňa, architektka, historička a pedagogička architektúry, prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. z Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa špecializuje na výskum dejín architektúry 19. storočia a je autorkou aj prvej vedeckej monografie o architektúre 19. storočia na Slovensku. Okrem viacerých významných ocenení, ktoré získala za doterajšiu vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, bola v tomto roku nominovaná aj na Slovenku roka 2019 v kategórii veda a výskum.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke.

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.