Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Podujatia

Júnová vedecká kaviareň

19. 6. 2019 | zhliadnuté 589-krát

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva do júnovej vedeckej kaviarne, v ktorej sa bude hovoriť o rádioaktívnom plyne, ktorý je všade okolo nás, napriek tomu sa o ňom na verejnosti len málo hovorí. Prítomní sa dozvedia, ako a kde vzniká, aké má vlastnosti, ako sa dostáva do našich obydlí a domov a prečo by sme sa mali pred ním chrániť. Dá sa mu vôbec vyhnúť v bežnom živote? A ako sa dajú využiť jeho vlastnosti?

Vo štvrtok, 27. 6. 2019 o 17.00 hod. bude hosťom vedec a pedagóg, jadrový fyzik doc. RNDr. Karol Holý, CSc., z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na výskum správania sa radónu v rôznych prostrediach a využitím rádionuklidov ako stopovačov prírodných procesov. Je zakladateľom radónovej školy na Slovensku.

Podujatie sa koná v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Viac informácií sa dozviete na:

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

https://www.facebook.com/events/888500611488122/


Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.