Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Podujatia

Májová vedecká kaviareň

16. 5. 2019 | zhliadnuté 627-krát

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva všetkých do májovej vedeckej kaviarne, v ktorej sa bude pripomínať 160. výročie narodenia slovenského vedca svetového významu, polyhistora, génia energetiky, fyzika, technika a zakladateľa teórie parných a plynových turbín. Jeho vynálezy doteraz a dennodenne ovplyvňujú život miliónov ľudí bez toho, aby si to uvedomovali.

Vo štvrtok 30. 5. 2019 o 17.00 hod. vystúpia dvaja hostia, ktorí sú svojou celoživotnou vedecko-výskumnou prácou spojení s menom Aurela Stodolu. Prof. Ing. František Urban, CSc., z Ústavu energetických strojov a zariadení na Strojníckej fakulte STU a prodekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave je jeho pokračovateľom, ktorý aj ako vysokoškolský pedagóg ďalej rozvíja a šíri Stodolov prínos v oblasti strojárstva. Druhým hosťom bude Milan Petráš, historik vedy a techniky, múzejník a životopisec, ktorý sa už 40 rokov zaoberá životom a dielom Aurela Stodolu. Je autorom publikácie Najväčší z veľkých – Aurel Bohuslav Stodola, ktorá je doposiaľ jedinou svojho druhu a najrozsiahlejšou monografiou, ktorá podáva komplexný obraz o slovenskom velikánovi vedy a techniky.

Podujatie sa koná v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Viac informácií sa dozviete na:

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

https://www.facebook.com/events/578953535959937/

 

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.