Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Podujatia

Aprílová vedecká kaviareň

11. 4. 2019 | zhliadnuté 634-krát

Centrum vedecko-technických informácií pozýva do aprílovej vedeckej kaviarne, v ktorej sa bude diskutovať o tom, ako si udržať  zdravú  črevnú mikroflóru, ktorá je často narušená nesprávnou výživou, stresom a užívaním antibiotík, pričom jej zmeny sprevádzajú aj mnohé choroby. 

Vo štvrtok  25. 4. 2019 o 17.00 hod. bude hosťom kaviarne uznávaný vedec MVDr. Alojz Bomba, DrSc., prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je spoluzakladateľom jediného pracoviska svojho druhu na Slovensku – laboratória gnotobiológie. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberá objasnením úlohy črevnej mikrobioty v patogenéze chronických chorôb a štúdiom možností ich prevencie a terapie využitím cielenej modulácie črevnej mikrobioty.

Podujatie sa koná v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Viac informácií sa dozviete na:

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

https://www.facebook.com/events/1492257370907770/

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.