Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Podujatia

Marcová vedecká kaviareň

13. 3. 2019 | zhliadnuté 612-krát

Centrum vedecko-technických informácií pozýva do marcovej vedeckej kaviarne na historický exkurz dejinami slovenského ochotníckeho a profesionálneho divadla. V prednáške zaznejú odpovede na otázky, kam až siahajú korene slovenského divadelníctva a ako vplývali na jeho profesionálny vývoj rozhodujúce spoločensko-historické medzníky v našich dejinách, od najstarších čias až po koniec tisícročia.

Vo štvrtok 28. 3. 2019 o 17.00 hod. bude hosťom kaviarne významná osobnosť spoločenských vied, divadelný historik, kritik a pedagóg prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej teatrológie a aktuálny laureát ceny Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, ktorú získal v roku 2018 za celoživotné dielo. Dlhodobo pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a profesor dejín slovenského divadla na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. V súčasnosti pod jeho editorským vedením vzniká jedinečná dvojdielna publikácia s  názvom  Dejiny slovenského divadla, ktorej prvá časť už vyšla na začiatku tohto roka a jej druhá časť vyjde v roku 2020 pri príležitosti 100. výročia vzniku profesionálneho divadla na Slovensku.

Podujatie sa koná v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Viac informácií sa dozviete na:

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

https://www.facebook.com/events/441542469923104/

 

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.