Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti

19. 7. 2018 | zhliadnuté 481-krát

4. – 5. októbra 2018 v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave sa uskurtoční medzinárodná konferencia Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt - Konferenciu organizuje Sociologický ústav SAV, Ústav populačných štúdií FSS Masarykovej univerzity, Friedrich Ebert Stiftung a sekcia metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV.