Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Vedecká kaviareň Veda v CENTRE

18. 1. 2017 | zhliadnuté 571-krát

Januárová vedecká kaviareň ponúkne najnovšie vedecké pohľady na tvorbu melatonínu, hormónu spánku, ktorý je kľúčovým z hľadiska negatívneho vplyvu nedostatku tmy na náš organizmus. Uznávaný slovenský vedec, biológ a fyziológ, prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., z Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave bude rozprávať aj o negatívnych vplyvoch a dôsledkoch svetelnej kontaminácie prostredia na naše zdravie. Vo svojej vedeckej práci sa profesor Zeman venuje výskumu cirkadiánnych rytmov a expresii hodinových génov, ako aj dôsledkom narušenia časovej organizácie na vznik civilizačných chorôb.
Podujatie sa koná vo štvrtok 26. 1. 2017 o 17. 00 hod v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť na 2. poschodí. Všetci sú srdečne vítaní.