Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Kultúrne dedičstvo v meniacom sa svete očami Neila Forbesa dňa 15. 11. 2016 v Ústave etnológie SAV

14. 11. 2016 | zhliadnuté 470-krát

Ústav etnológie SAV Vás pozýva na odborný seminár, na ktorom vystúpi Neil Forbes, profesor všeobecných dejín na Coventry University vo Veľkej Británii. Seminár sa bude konať v utorok 15. novembra 2016 o 14.00 hod v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava.

Témou prezentácie v anglickom jazyku bude Cultural Heritage in a Changing World. Profesor Neil Forbes sa zaoberá štúdiom vzťahu medzi bohatým európskym kultúrnym dedičstvom a ľuďmi. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o kultúrnom dedičstve, pričom sa zameria na rozličné súčasné problémy (zarámcované v historickom kontexte):

1)      kultúrna identita ľudí,

2)      čo pokladať za hodnotné pri zachovávaní vybudovaného prostredia,

3)      zistenia projektu RICHES (ktorý sa zameriava na implikácia digitálnych technológií).

 

Odborný seminár sa uskutoční vďaka podpore grantu Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku (VEGA 2/0050/16).