Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

O džentlmenovi slovenskej politiky - Martinovi Rázusovi - v Univerzitnej knižnici 23. 11. 2016

14. 11. 2016 | zhliadnuté 461-krát

Ďalšie podujatie Ústavu politických vied SAV  z cyklu panelových diskusií Osobnosti slovenskej politiky sa uskutoční v Univerzitnej knižnici v Bratislave dňa 23. novembra 2016 o 16,30 hod. v Prednáškovej sále UK na Ventúrskej ul. 11.

Témou novembrovej diskusie je osobnosť Martina Rázusa - džentlmena slovenskej politiky.

Na diskusii vystúpia:

PhDr. Jozef Beňovský, CSc. (emeritný riaditeľ SNLM Martin), doc. PaeDr. Miloš Kovačka, CSc. (Spolok Martina Rázusa), prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Pedagogická fakulta UK Bratislava), PhDr. Peter Zelenák, CSc. (Filozofická fakulta UK Bratislava) a PhDr. Miroslav Pekník, CSc. (Ústav politických vied SAV).