Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Stredoeurópske podoby magického realizmu

27. 10. 2016 | zhliadnuté 479-krát

Prezentácia tematického čísla časopisu World Literature Studies - Stredoeurópske podoby magického realizmu - sa uskutoční dňa 7. novembra 2016 (pondelok) o 17:00 hod. v Maďarskom inštite v Bratislave, Palisády 54.

Vydavateľom časopisu World Literature Studies je Ústav svetovej literatúry SAV.

Tematické číslo predstaví doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD. (hispanistka ÚSvL SAV.

Diskusiu moderuje Mgr. Radoslav Passia, Ph.D. (literárny vedec ÚSlL SAV),
diskutovať budú: PhDr. Eva Palkovičová, PhD. (prekladateľka, hispanistka FiF UK, hDr. Anikó Dušíková, PhD. (hungaristka FiF UK)a doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc. (literárny vedec ÚSlL SAV).

Prezentácia je v jazyku slovenskom, spojená s odbornou diskusiou.

Srdečne pozývame odbornú aj laickú verejnosť.

 

Magický realizmus v literatúrach strednej Európy
Zost. Judit Görözdi, Radoslav Passia
World Literature Studies 2016/2

Číslo mapuje možné filiácie magického realizmu a stredoeurópskych literatúr. Autorky a autori čísla sa sústredili predovšetkým na slovenskú, ale aj na maďarskú, českú, srbskú, či rumunskú literatúru. Išlo im o zachytenie viacerých zdrojov „magického realizmu“ v stredoeurópskom kultúrnom priestore. Z jednotlivých štúdií vyplýva, že okrem apropriácie významných diel svetovej literatúry zaraďovaných k magickému realizmu, zohrali významnú úlohu v domestikácii magickorealistických postupov aj lokálne inšpirácie, vlastné rozprávačské tradície. Možno konštatovať, že v strednej Európe takto vzniklo viacero originálnych autorských, národných či „areálových“ modelov magickorealistického rozprávania.

Obsah čísla: http://www.wls.sav.sk/?page_id=841