Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

INTERDISCIPLINARY PLAY AND INTERPLAY IN THE POSTDIGITAL AGE

5. 10. 2016 | zhliadnuté 477-krát

Medzinárodná vedecká konferencia INTERDISCIPLINARY PLAY AND INTERPLAY IN THE POSTDIGITAL AGE

sa koná v dňoch 5. - 6. októbra 2016 na pôde Univerzitnej knižnice na Ventúrskej 11  v Bratislave.

Konferenciu organizuje Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci s Filozofickou fakultou UK, Filozofická fakulta UCM a Univerzitná knižnica v Bratislave.

Konferencia bude v anglickom jazyku so simnultánnym prekladom. Jej program je v prílohe.

Vítaní sú záujemcovia z radov odbornej verejnosti.

(is)