Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Prednáška: Supporting Interactions between People and Cities

14. 9. 2016 | zhliadnuté 493-krát
Témou prednášky je územné plánovanie, priestorové informačné systémy a podpora interakcie medzi ľuďmi a mestami s využitím inteligentných technológií ako sú napríklad smart parkovacie systémy, dopravné svetlá, riadenie, a spotreba energie. Prednáška je realizovaná v rámci projektu REinEU2016.
 
Prednášajúci: Dr. Martina Tomka, z University of Melbourne, Australia, Department of Infrastructure Engineering
Kedy: 21. Septembra 2016, 10:00 - 12:00
Kde: Slovenská technická univerzita v Bratislave, www.stuba.sk; Aula Dionýza Ilkoviča STU, Mýtna ulica 36, Bratislava
Jazyk: anglický
 
Vstup na prednášku je voľný
 
Viac info a prihlásenie na prednášku: http://bit.ly/REinEU_lectures