Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Výzva na konferenciu Obrazy žien menšiny IV.

7. 9. 2016 | zhliadnuté 554-krát

Štvrtá konferencia Obrazy žien menšiny v dňoch 11. - 12. novembra 2016 v Šamoríne priblíži postavenie maďarských žien na Slovensku:  prioritná téma z fokusu literárnej vedy je vydávanie diel autoriek, ktoré žijú a žili na území Slovenska od začiatku 20. storočia.

Dosiaľ je prihlásených 17 prednášok z FF UK Bratislava, UKF Nitra, UJS Komárno, Panónskej univerzity Sopron, Ekonomickej VŠ Budapešť, ELTE Budapešť a iných organizácií, týkajúcich sa predovšetkým literatúry, ale aj rodovo citlivej výchovy a pedagogiky, filozofie, ekonomiky atď.

Ambíciou tejto konferencie je prispieť ku kkomparatívnemu výskumu diel atoriek píšucich rôznymi jazykmi (maďarský, sovenský, nemecký, český) na Slovensku.

Organizátrom konferencie sú Centrum rodových štúdí FF UK Bratislava, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku a OZ Phoenix Bratislava, particpantom je aj Ústav svetovej literatúry SAV.

(j. c.)

V prílohe je pozvánka a prihláška.