Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Podujatia

O rituáloch v dielach V. Havla, G. Spiró, S. Mrożeka a P. Karvaša v Ústave svetovej literatúry SAV

30. 5. 2016 | zhliadnuté 541-krát

Ústav svetovej literatúry SAV bude na prednáške hostiť Bogusława Bakułu z Ústavu literárnej a kultúrnej komparatistiky Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani v stredu 1. júna 2016 o 14:00 hod.

Téma prednášky je:
Analýza hier V. Havla a tvorby G. Spiróa, S. Mrożeka a P. Karvaša.

Autor prednášky navrhuje aplikovať poňatie rituálu, ako ho vypracovali  A. van Geneep, P. Bourdieu a B. Bettelheim. V dielach V. Havla nachádzame tri podoby ritualizácie –  ritualizáciu postáv, jazyka a reality. Možno ich chápať ako špecifické rituály prechodu, zaklínania a symbolického odpútania sa od reality, teda ako určitý druh sebapoškodzovania. Tieto rituály slúžia ako nástroje degradácie a odcudzenia protagonistov Havlových drám. Nevzťahujú sa však na transcendentnosť, ale na skutočný svet. Neplnia sakrálnu, ale existenciálnu úlohu. V Havlových drámach je najdôležitejšia sústava rituálneho správania, ktorá vyzdvihuje úlohu jazyka. V Spiróovej tvorbe formy rituálnej degradácie nachádzame rôzne formy (sociálneho) správania spoločnosti. V Mrożekových drámach túto úlohu preberá literatúra, vierovyznanie alebo mýtus. Stredoeurópan je bytosť odcudzená a degradovaná prostredníctvom jazyka, reality a kultúrnych foriem, ktoré existujú v autoritárskom svete. Ukazuje sa, že svet demokracie, ktorý nasledoval po autoritárstve, nedokázal odstrániť všetky formy degradácie človeka, ktoré nadväzujú na ritualizáciu. Tie stále hrajú obdobnú úlohu, pričom vymedzujú alebo zužujú priestor slobody.

Prednáška sa uskutoční v Ústave svetovej literatúry SAV, Konventná 13.

 

I. S.