Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Podujatia

Prístup a skúsenosti Nansen Center for Peace and Dialogue

25. 2. 2016 | zhliadnuté 617-krát

Ústav etnológie SAV a Nansen Dialogue Network usporiadanú dňa 2. marca 2016 o 10:00  hod. workshop Prístup a skúsenosti Nansen Center for Peace and Dialogue. Témou podujatia je projekt Nansen Dialogue Center Bujanovac, ktorého cieľom je vytvorenie dialógu medzi Rómami a inými komunitami, ale aj Rómami navzájom v špecifickej oblasti na juhu Srbska.

Podujatie sa uskutoční v budove Ústavov spoločenských vied na Klemensovej 19 v Bratislave v zasadačke v podkroví . Konferenčným jazykom je angličtina. Účasť na workshope je otvorená aj pre verejnosť.

 

Program workshopu

Steinar Bryn, Senior Advisor, Nansen Center for Peace and Dialogue Krátky úvod do základov nansenského dialógu-  Ako sa vyvinul prístup nansenského dialógu?


-  Základ nansenského dialógu


-  Rastúca potreba dialógu v multikultúrnej Európe
  

Goran Lojančić, Roma project manager, Nansen Dialogue Center BujanovacSlovo Róm znamená človek

- Ako a prečo sme iniciovali rómsky projekt v Južnom Srbsku?


- Aké prvky nansenského dialogu bolo dôležité využiť?


- Voľba stratégie


- Výsledky a ponaučenia

 

Na workshop pozývame všetkých, čo sa chcú dozvedieť o metódach Nansen Center of Peace and Dialogue a Nansen Dialogue Network, ktoré združuje odborníkov a odborníčky z prostredia politiky, žurnalistiky a vzdelávania. Viac informácií v anglickom jazyku nájdete v priloženej pozvánke. V prípade záujmu o účasť na workshope napíšte, prosím, Tomášovi Hrustičovi (tomas.hrustic@savba.sk).