Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Podujatia

Trans Tech Burza opäť spojí výsledky vedy a výskumu s praxou

9. 9. 2015 | zhliadnuté 810-krát

Druhý ročník podujatia Trans Tech Burza 2015 predstaví podnikateľom výsledky vedy, výskumu a vývoja určené a pripravené na prenos do praxe, ale tiež bežiace VV projekty, v ktorých môžu byť zaujímavé výsledky v blízkej dobe očakávané. Podujatie je opäť zamerané na prezentáciu patentov, technológií a projektov firmám, pre ktoré sa môžu stať nástrojom rozvoja a získavanie konkurenčnej výhody. Ponúka sa tu priestor na prezentáciu širokospektrálneho know-how a duševného vlastníctva slovenskej akademickej sféry zástupcom súkromného podnikateľského sektora.

 

Tohtoročné podujatie Trans Tech Burza 2015 sa bude konať v dňoch 29. a 30. septembra v Bratislave.

 

Stretnutie má spojiť najnovšie výsledky slovenskej vedy s aplikačným potenciálom s najlepšími inovatívnymi firmami a ich potrebami, zistiť možnosti technologického transferu konkrétnych technológii a vytvoriť podmienky pre vzájomne prospešnú spoluprácu vedeckej a podnikateľskej sféry. Organizátori si dali okrem iného za cieľ i podporu tvorivého a multidisciplinárneho prístupu k inováciám pre obe sféry.

 

Podujatie Trans Tech Burza 2015 v rámci druhého ročníka posilnila zameranie na konkrétne technológie a ich prezentáciu pre potenciálnych záujemcov z praxe. Zástupcovia z podnikateľskej sféry budú informovaní o inovatívnych technológiách a postupoch, ktoré by mohli použiť pri svojom podnikaní. Rozmanitosť ponuky prezentácie a nadviazania vzájomnej spolupráce bude prebiehať prostredníctvom prednášok, informačných plagátov a bilaterálnych stretnutí. Vo forme informačných plagátov dostanú vedci možnosť predstaviť svoje konkrétne technológie, know-how a patenty pripravené na transfer do praxe v štruktúrovanej podobe. Vybrané technológie dostanú priestor na prezentáciu aj vo forme prednášok. (V súčasnosti je zaregistrovaných viac ako 90 technológií).

 

Zástupcom podnikateľskej sféry podujatie prináša možnosť získať prehľad o najnovšom pokroku v technológiách určených na komerčné použitie a môžu na nej nájsť partnerov do spoločného aplikačného výskumného projektu, ktorý by riešil potreby ich firmy. Okrem toho majú taktiež šancu na akvizíciu technológie, alebo patentu s inovačným potenciálom pre ich spoločnosť. Zástupcovia podnikateľskej sféry prípadne potenciálni investori môžu využiť aj príležitosť priamo na podujatí Trans Tech Burza rokovať s predstaviteľmi niektorej z inštitúcii k jednotlivým technológiám, know-how, alebo patentom na plánovanom, alebo neplánovanom bilaterálnom stretnutí. Bilaterálne stretnutia je možné dohodnúť v plánovacom nástroji na webe podujatia a zabezpečiť si tak efektivitu rokovaní.

 

 

 

Z minulého ročníka podujatia Trasn Tech Burza 2014:

 

Úspešnosť minulého ročníka podujatia Trans Tech Burza 2014 môžeme dokumentovať aj účasťou 6 univerzít, 12 vedecko-technických parkov, cca 130 prezentovaných technológií, patentov a duševného vlastníctva, ako aj cca. 40 zástupcov komerčnej sféry. Obe strany sa stretli v rámci 85 bilaterálnych stretnutí a pred samotnou konferenciou si ponúkané profily technológií, patentov a know-how potenciálni záujemcovia zobrazili 2 265-krát.

Z prieskumu, ktorého sa zúčastnili účastníci prvého ročníka podujatia z komerčnej sféry vyberáme:

Kontakt na potenciálnych partnerov v počte 2 a viac získalo 52% respondentov. Viac ako 2 informačné plagáty s vystavenými technológiami zaujalo 42% respondentov. Očakávania sa naplnili u 73% respondentov. Opakovanie podujatia určite odporučilo viac ako 57% respondentov z komerčnej sféry.

 

Podrobný program, zoznam registrovaných technológií a ďalšie informácie nájdete na webe podujatia: www.ttb.sk

Katalóg: https://www.b2match.eu/transtechburza2015

 

Kontaktná osoba:

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.

jdusza@imr.saske.sk

+421 911 462 264