Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Podujatia

SAV pripravila seminár k programu SASPRO

16. 7. 2015 | zhliadnuté 1036-krát

Slovenská akadémia vied sa snaží prostredníctvom programu SASPRO prilákať výnimočných vedcov zo zahraničia. Na seminári 22. júla 2015 (streda)  o 10.00 v priestoroch Auly SAV  v jej areáli na Dúbravskej ceste 9 na bratislavskej Patrónke predstavia zameranie svojich projektov prví úspešní uchádzači. 

 

Podujatia sa zúčastní predseda SAV Pavol  Šajgalík, podpredsedníčka SAV pre výskum Eva Majková,  predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ľudmila Majláthová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Následne formou krátkych prezentácií predstavia svoje projekty úspešní uchádzači 1. výzvy SASPRO – z oblasti fyziky, normálnej a patologickej fyziológie, či histórie. Prezentácie zahraničných uchádzačov budú preložené v abstraktoch a príhovory budú tlmočené.

 

 

Cieľom programu SASPRO je prilákať vedcov zo zahraničia a vytvoriť im motivačné podmienky na prácu v rámci SAV v trvaní 12 až 36 mesiacov. Rovnako dôležitou je aj snaha umožniť slovenským vedcom návrat zo zahraničia na Slovensko. Vedci prichádzajú zo špičkových zahraničných univerzít, príp. výskumných inštitúcií. V minulosti získali prestížne ocenenia, príp. granty. Ide o úspešných vedcov, ktorých výsledky boli publikované vo významných vedeckých časopisoch a taktiež sú autormi monografií, kapitol v monografiách, učebných textov a pod.

 

 

Viac informácií o Programe SASPRO: www.saspro.sav.sk