Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL PRE-ANNOUNCEMENT! CHIST ERA Call 2021 (2 topics) Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT and Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media

15. 10. 2021 | zhliadnuté 147-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o zverejnenní PRE-ANNOUNCEMENT k výzve ERA-net  konzorcia CHIST ERA

Témy výzvy:

  1. Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT
  2. Foundation for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media

Bližšie informácie (vrátane podrobného popisu tém) sú zverejnené na web stránke tu alebo v priloženom dokumente.

CHIST ERA Call 2021 newsletter registrácia je otvorená na linku https://www.chistera.eu/chist-era-call-2021-newsletter

Partner/Project Search Tool je k dispozícii tu.

Odporúčaná veľkosť konzorcia je 3-6 partnerov. Predpokladaný termín uzávierky riadnej výzvy 17. január 2022.

P SAV vyčlenilo pre uvedenú výzvu indikatívny rozpočet 120 tis. eur na podporu 1 projektu (36 mesiacov).

Kontakt OMS, Ú SAV: Zuzana Panisová, panisova@up.upsav.sk, tel. 02/5751 0245