Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Workshop pre záujemcov o podávanie ERC grantov v oblasti Social Sciences and Humanities

10. 9. 2021 | zhliadnuté 54-krát

Workshop pre záujemcov o podávanie ERC grantov v oblasti Social Sciences and Humanities

 

  • Začiatok

05.11.2021

  • Koniec

06.11.2021

  • Typ podujatia

Webinár online

Plánujete sa uchádzať o ERC granty v oblasti humanitných a spoločenských vied? Využite príležitosť zúčastniť sa praktického mentoringového workshopu!

Formou interaktívnych seminárov, v malých skupinkách, získate individualizované poradenstvo ku koncepcii a rozvoju vedeckého obsahu vášho projektu. Spätnú väzbu poskytnú medzinárodne uznávaní vedci, ktorí pôsobili ako členovia hodnotiacich panelov Európskej rady pre výskum, alebo sami získali ERC granty.

Workshop sa uskutoční 5. – 6.novembra, online formou.Podujatie je určené výskumným pracovníkom z oblasti humanitných a spoločenských vied, ktorí sa chcú uchádzať o ERC Starting alebo Consolidator grant v najbližších rokoch (2022-2023). Pracovným jazykom je angličtina.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 24.septembra 2021. Odporúčame tak urobiť čo najskôr – počet miest je obmedzený a prihlášky sa posudzujú priebežne. K prihláseniu stačí zaslať životopis a stručný 2-stranový návrh vášho projektu. Do komunikácie zahrňte aj indikáciu o ktorý typ grantu sa plánujete uchádzať.

Podujatie spoluorganizuje viedenský Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) a Polská Akadémia Vied (PAN). Viac informácii nájdete na 
ERC Mentoring Initiative - Call for Applications | IWM WEBSITE
Workshop sa zameriava výlučne na koncepciu a dizajn akademických výskumných projektov.

Kontaktná osoba v SAV:

 

PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

Department of International Cooperation

Slovak Academy of Sciences

Slovakia

Telephone: +421 2 5751 0179

Email: dolna@up.upsav.sk