Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Knowledge resource webinar: MetaboLights

20. 7. 2021 | zhliadnuté 306-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o možnosti zúčastniť sa webinára organizovaného konzorciom European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD), ktorého cieľom je uviesť účastníkov do metabolomiky a prezentovať praktické využitie informačného zdroja EMBL-EBI MetaboLights (database for Metabolomics experiments and derived information). MetaboLights je metabolomické repozitórium odporúčané viacerými odbornými časopismi.

Dátum a čas konania: 22. júl 2021, 15:00 - 16:00 CET

Viac informácií a registračný formulár nájdete na odkaze:

https://www.ejprarediseases.org/event/resource-webinar-metabolights/