Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

17. Baltic Conference for Intellectual Cooperation

22. 6. 2021 | zhliadnuté 188-krát

Estónska akadémia vied organizuje v dňoch 28.-29.6. online seminár so zameraním na matematiku - Mathematics for Society. Podrobný program podujatia nájdete v prílohe. V prípade záujmu o zapojenie sa do priameho vysielania kliknite na tento odkaz:

 https://www.akadeemia.ee/en/events/the-17th-baltic-conference-on-intellectual-co-operation-mathematics-for-society/

 

Vzhľadom na široké spektrum diskutovaných tém je webinár určený predovšetkým pre výskumných pracovníkov z ústavov 1. a 2. oddelenia vied SAV, vzhľadom na spoločenský dosah a dopad však môže zaujať aj výskumníkov zo spoločenskovedných a humanitných ústavov.

 

Dr. František Fundárek

Odbor medzinárodnej spolupráce Ú SAV