Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

PARTNER SEARCH - NEURON CALL 2021- pripojenie v rámci 2. kola výzvy

2. 6. 2021 | zhliadnuté 56-krát

PARTNER SEARCH - NEURON CALL 2021  2. kolo výzvy 

Oslovujeme Vás s možnosťou zapojenia sa do niektorého zo šiestich priložených abstraktov projektov (príloha), ktoré postupujú v rámci výzvy NEURON Cofund II https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=25&news_no=9308 do druhého kola hodnotenia (widening koncept).

V prípade záujmu je možné priamo kontaktovať uvedené kontaktné osoby, alebo zaslať svoj kontakt s vlastným abstraktom a kľúčovými oblasťami výskumu na kontaktnú osobu:

Katarína Bibová

Odborný referent

*******************************

Odbor medzinárodnej spolupráce

Slovenská akadémia vied

Štefánikova 49

814 38 Bratislava

Telefón: 02 5751 0 136

E-mail: bibova@up.upsav.sk