Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Výzva na podávanie PPP projektov (Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs) medzi SAV a DAAD na roky 2022 - 2023

26. 4. 2021 | zhliadnuté 255-krát

Termín podania žiadosti: 30. 06. 2021
Začiatok poskytovania podpory: 01. 02. 2022.


Spoločný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD), zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a SRN.

V rámci výskumnej spolupráce sa kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie a špecializáciu mladej vedeckej generácie (doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. V rámci tohto programu sú financované iba pobytové náklady účastníkov spoločného projektu pri pracovných cestách do SR/SRN.

Žiadateľom je osoba zodpovedná za projekt.

Podmienkou účasti na projekte je prítomnosť mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov.

Vo formulári je nutné rozviesť pracovný a finančný plán na konkrétnych pracovníkov projektu. 

Nevyhnutnosťou je presné rozdelenie úloh spojených s riešením projektu medzi slovenských a nemeckých riešiteľov.
 


Slovenskí žiadatelia zasielajú priložené žiadosti :1x písomne a 1x elektronicky (skeny aj s podpismi). Na nemeckej strane je potrebné prihlásiť sa formou ktorú vyžaduje DAAD online formulárom.

Celkový objem strán projektu nesmie prekročiť 25 strán (formulár + prílohy)
Bližšie informácie Vám poskytne teritoriálny referent na odbore medzinárodnej spolupráce Úradu SAV:
PhDr. Ľudmila Dolná, PhD. 

Programme Officer
Department of International Cooperation
Štefánikova 49
814 38 Bratislava - SLOVAKIA

Phone: ++421-2-5751 0179

E-mail: dolna@up.upsav.sk