Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Webináre k informačným zdrojom Cellosaurus a DECIPHER

8. 4. 2021 | zhliadnuté 19-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o možnosti zúčastniť sa dvoch webinárov organizovaných konzorciom European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD). Cieľom webinárov je prezentovať praktické využitie dvoch moderných informačných zdrojov - Cellosaurus a DECIPHER s dôrazom na výskum zriedkavých chorôb. Viac informácií na uvedených odkazoch.

 

26. 4. 2021, 15:00, online

Cellosaurus - a knowledge resource on cell lines

https://www.ejprarediseases.org/event/resource-webinar-cellosaurus/

 

27. 5. 2021, 15:00, online

DECIPHER - DatabasE of genomiC varIation and Phenotype in Humans using Ensembl Resources

https://www.ejprarediseases.org/event/resource-webinar-decipher/