Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

PRE-ANNOUNCEMENT - EIG CONCERT-Japan 8th Call on Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy

8. 4. 2021 | zhliadnuté 17-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o predbežnom zverejnení k budúcej výzve konzorcia European Interest Group CONCERT-Japan na tému

 

Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy

 

Cieľom výzvy je prispieť k lepšej spoločnosti a pomôcť zmierniť klimatické zmeny a ďalšie environmentálne dopady spôsobené stále rastúcou závislosťou človeka na energii, a to prostredníctvom podpory spolupráce výskumných tímov z Európy a Japonska v oblasti udržateľných vodíkových technológií

Participujúce organizácie:

 • Bulgaria: Bulgarian National Science Fund (BNSF)
 • Czech Republic: Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
 • Czech Republic: Czech Academy of Sciences (CAS)
 • France: French National Research Agency (ANR)
 • Germany: Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • Hungary: National Research, Development and Innovation Office (NKFIH)
 • Japan: Japan Science and Technology Agency (JST)
 • Lithuania : Agency for Science, Innovation & Technology (MITA)
 • Norway: Research Council of Norway (RCN)
 • Poland: National Centre for Research and Development (NCBR)
 • Slovakia: Slovak Academy of Sciences (SAS)
 • Spain: Agencia Estatal de Investigación (AEI) -  State Research Agency
 • Switzerland: Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Turkey: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

 

Viac informácií o výzve a aktivitách EIG CONCERT-Japan možno nájsť v prílohe a na stránke: https://concert-japan.eu/spip.php?rubrique2

Podrobnosti o výzve budú zverejnené v máji 2021.