Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

PARTNER SEARCH - M-ERA.NET CALL 2021

29. 3. 2021 | zhliadnuté 44-krát

M-ERA.NET Call 2021 – PARTNER SEARCH

 

Nemecká organizácia Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS hľadá partnera zo Slovenskej Akadémie vied do spoločného projektu, ktorý plánuje podať v rámci výzvy M-ERA.NET Call 2021. Projekt bude zameraný na vývoj metódy Laser-Specke- Fotometrie (LSP) pre rýchlu a bezkontaktnú charakterizáciu povrchu elektród. Podrobnejšie informácie o výskume batérií v IKTS-DD a o postupe LSP ITKS-MD nájdete na:

https://www.ikts.fraunhofer.de/de/industrieloesungen/lithium-ionen_batterien/batterietechnikum.html

Partnerovi z SAV ponúka možnosť podieľať sa na vývoji využívania umelých neurónových sietí (ANN) na detekciu a klasifikáciu vytvorenych defektov pomocou riešenia založeného na algoritmoch umelej inteligencie a na vývoji výroby batérií pomocou technológie digitálnych dvojčiat.

KONTAKT:

Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS
Dr.-Ing. Ulana Cikalova
Akkreditiertes Prüfzentrum | Accredited Test Lab
Maria-Reiche-Straße 2, 01109 Dresden, Germany
Telefon +49 351 88815-517
Fax +49 351 88815-509
ulana.cikalova@ikts.fraunhofer.de
www.ikts.fraunhofer.de