Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

M-ERA.NET Cofund Call 2021 CALL OPEN

16. 3. 2021 | zhliadnuté 42-krát

M-ERA.NET - ERA-NET for research and innovation on materials and battery technologies, supporting the European Green deal

 

M-ERA.NET  Cofund Call 2021 CALL OPEN

 

Tematické oblasti výzvy:

  • Modelling for materials engineering, processing, properties and durability
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies for health applications
  • Materials for additive manufacturing

 

Uznesením č. 537 vyčlenilo Predsedníctvo SAV pre pripravovanú výzvu rozpočet 360 tis. € na podporu max. 3 projektov na obdobie 36 mesiacov/projekt, z čoho spoluúčasť ústavu predstavuje sumu vo výške 45 tis./projekt.

 

Harmonogram výzvy:

Official launch of the Call: 15th March, 2021

Deadline for  submitting pre-proposals: 15th June 2021

Deadline for  submitting full proposals: 17th November, 2021

 

Bližšie informácie o pripravovanej výzve sú dostupné na stránke:
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021

 

Kontaktná osoba OMS: Martin Novák, tel: 02/ 57510119, mnovak@up.upsav.sk