Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN! CHANSE Call 2021 "Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age"

9. 3. 2021 | zhliadnuté 56-krát

Dňa 9. 3. 2021 bola otvorená výzva programu CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) na tému "Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age".

Všetky potrebné informácie týkajúce sa témy, podmienok výzvy a spôsobu podávania návrhov projektov sú dostupné na stránke https://chanse.org/call-for-proposals/

Partner Search Tool https://ncn.gov.pl/partners/chanse/

Info webinár pre žiadateľov sa uskutočnil dňa 15. 3. 2021. Nahrávka webinára je dostupná tu alebo na FB stránke  http://www.facebook.com/euchanse 

Termín uzávierky výzvy je 7. máj 2021, 14.00 CET.

Predsedníctvo SAV odsúhlasilo pre uvedenú výzvu indikatívny rozpočet 240 tis. eur s cieľom podporiť 2 výskumné projekty po 120 tis. eur na 3 roky (vrátane spoluúčasti ústavu 45 tis. eur na 3 roky).

Kontakt SAV: Zuzana Panisová, panisova@up.upsav.sk