Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CVTI predstaví Národné kontaktné body pre program Horizont Európa

2. 3. 2021 | zhliadnuté 41-krát

Dňa 10. 3. 2021 v čase od 9:00 do 12:00 organizuje Národná kancelária Horizontu podujatie s názvom Predstavenie Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa, ich činnosti a jednotlivých oblastí programuhttps://archive.tp.cvtisr.sk/live?172847N71KPTYK96 .  Podujatie bude verejne dostupné na uvedenom linku s možnosťou zadávania otázok v chate a program podujatia si môžete pozrieť v prílohe.

Cieľom podujatia je predstaviť jednotlivé národné kontaktné body, oblasti, ktoré patria do ich kompetencie a viac priblížiť aktivity Kancelárie Horizontu a Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli.

POZOR - Nový web programu Horizont Európa v slovenčine https://eraportal.sk/horizont-europa/