Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

QuantERA Call 2021 Pre-Announcement

23. 2. 2021 | zhliadnuté 53-krát

 

QuantERA II ERA-NET Cofund in Quantum Technologies

 

QuantERA Call 2021 Pre-Announcement

 

Tematické oblasti výzvy:

  • Quantum Phenomena and Resources
  • Applied Quantum Science

 

Uznesením č. 967 vyčlenilo Predsedníctvo SAV pre pripravovanú výzvu rozpočet 240 tis. Eur na podporu 2 projektov na obdobie 36 mesiacov/projekt, z čoho spoluúčasť ústavu predstavuje sumu vo výške 45 tis./projekt .

 

Harmonogram výzvy:

March, 2021 – Official launch of the Call

Anticipated deadline for pre-proposals: 13th of May 2021

 

Bližšie informácie o pripravovanej výzve sú dostupné na stránke:
https://www.quantera.eu/116-news-quantera-call-2021-pre-announcement

 

Kontaktná osoba OMS: Martin Novák, tel: 02/ 57510119, mnovak@up.upsav.sk