Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

2021 National Applied Research Laboratories Internship Program

26. 1. 2021 | zhliadnuté 102-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce dáva do pozornosti ponuku stáží vo výskumných centrách National Applied Research Laboratories (NARLabs) na Taiwane v rámci programu

 

2021 National Applied Research Laboratories Internship Program

 

Stáže v trvaní 8 týždňov sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorých zameranie spadá do jednej z nasledujúcich oblastí:

(1) Earth & Environment

(2) Information & Communication Technology

(3) Biomedical Technology

(4) Science & Technology Policy

Podrobnosti o programe a spôsobe podania prihlášky možno nájsť v prílohe.